Warning

Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj,  telefon: 04 20 17 100,  faks: 04 2017 113,  e-pošta: pisarna.ZZVKR@zzv-kr.si

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
 • Zdravje
 • Zdravje
 • Okolje
 • Okolje
You are here: Domov » Emisije snovi v zrak

Emisije snovi v zrak

E-mail Print PDF

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj je s strani Ministrstva za okolje in prostor pooblaščen za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja v naslednjem obsegu:

 • vzorčenje odpadnih plinov in merjenje vsebnosti snovi v odpadnih plinih ter preračunavanje rezultatov meritev na enoto prostornine suhih ali mokrih odpadnih plinov pri normalnih pogojih in na predpisano računsko vsebnost kisika v odpadnih plinih, če je njena vrednost za posamezni vir onesnaževanja določena s predpisi o emisiji snovi v zrak z naslednjimi akreditiranimi metodami:
 • merjenje hitrosti in volumskega pretoka plinskih tokov v odvodnikih po standardu SIST ISO 10780,
 • merjenje emisije skupnega prahu po standardu SIST ISO 9096:2003,
 • merjenje emisije celokupnega organskega ogljika (TOC)  po standardu SIST EN 13526:2002,
 • merjenje emisije ogljikovega monoksida (CO) in kisika (O2), po standardu SIST ISO 12039:2002,
 • merjenje emisije žveplovega dioksida (SO2), dušikovega dioksida (NO2) in dušikovega oksida (NO) po standardu SIST ISO 12039:2002-modif.,
 • merjenje in vrednotenje parametrov stanja odpadnih plinov in obratovalnih parametrov,
 • izračun količine snovi v odpadnih plinih, emisijskih deležev, stopnje razžveplanja in emisijskih faktorjev, če je s predpisi o emisiji snovi v zrak zanje določena mejna vrednost,
 • izdelavo poročila o opravljenih meritvah.

Izven obsega zgoraj navedenega - zakonsko predpisanega načina meritev, omenjene storitve izvajamo tudi v skladu z vašimi internimi zahtevami. Na ta način vam zagotavljamo pridobitev kakovostnih in verodostojnih podatkov, ki jih potrebujete za nemoteno delo, izboljšavo vaših metod, postopkov, načinov dela.

 

Dodatne informacije: Marko Erjavec, dipl.san.inž., telefon: (04) 20 17 139, 031 828 867; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

SPLETNA STRAN ZZV ARHIVSKA  Od 1. januarja 2014 v Sloveniji delujeta nova nacionalna inštituta: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (... Read more
ARHIV NOVIC Read more