Warning

Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj,  telefon: 04 20 17 100,  faks: 04 2017 113,  e-pošta: pisarna.ZZVKR@zzv-kr.si

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
  • Zdravje
  • Zdravje
  • Okolje
  • Okolje

ODPADNE VODE

E-mail Print PDF

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj je s strani Ministrstva za okolje in prostor pooblaščen za izvajanje prvih meritev in obratovalnega (emisijskega) monitoringa odpadnih vod.

 

1. Izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih vod v skladu s predpisi obsega sledeče storitve:

- predpisano število, način in čas vzorčenj odpadne vode,

- merjenje pretokov odpadne vode v času vzorčenja,

- merjenje temperature, pH in klora (celotnega in prostega) v času vzorčenja,

- analiziranje odvzetih vzorcev odpadne vode na predpisane parametre,

- izdelava poročil z vrednotenjem posameznih meritev v skladu s standardi in predpisi,

- izdelava letnega poročila o obratovalnem monitoringu, skupaj z obračunom okoljske dajatve, po predpisani obliki in vsebini.

2. Izdelava strokovne ocene emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod za naprave, ki ne potrebujejo okoljevarstvenega dovoljenja.


3. Izdelava mnenja pooblaščenega izvajalca v zvezi s programom monitoringa odpadnih vod na podlagi analize tehnološkega procesa in pomoč pri pripravi vloge za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja.

Izven obsega zgoraj navedenega zakonsko predpisanega načina meritev, omenjene storitve izvajamo tudi v skladu z vašimi internimi zahtevami. Na ta način vam zagotavljamo pridobitev kakovostnih in verodostojnih podatkov, ki jih potrebujete za nemoteno delo, izboljšavo vaših metod, postopkov, in načinov dela.

Na voljo smo vam tudi za svetovanje pri izdelavi programov monitoringa in izdelavi poslovnikov in obratovalnih dnevnikov za posamezne tipe čistilnih naprav.

»Monitoring« je nadzor odvajanja odpadne vode v času obratovanja naprave. Nadzor se izvaja z meritvami odpadne vode in izdelavo količinske bilance vode. Meritev vključuje odvzem reprezentativnega vzorca odpadne vode, skupaj z meritvami na odvzemnem mestu, in preskušanje (analizo) odvzetega vzorca odpadne vode na karakteristične parametre (osnovne in dodatne za konkretno napravo).

 

Dodatne informacije: Nina Oman, univ.dipl.kem., telefon: (04) 2017 156, 031 697 578; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

SPLETNA STRAN ZZV ARHIVSKA  Od 1. januarja 2014 v Sloveniji delujeta nova nacionalna inštituta: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (... Read more
ARHIV NOVIC Read more