Warning

Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj,  telefon: 04 20 17 100,  faks: 04 2017 113,  e-pošta: pisarna.ZZVKR@zzv-kr.si

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
  • Zdravje
  • Zdravje
  • Okolje
  • Okolje

HRANA

E-pošta natisni PDF

NAVODILA IN PRIPOROČILA ZA POTROŠNIKE

 

KAKOVOST ŽIVIL IN PREHRANE

Na področju higiene prehrane:

• delamo kot zunanji svetovalci v objektih za pripravo in prodajo hrane, izvajamo pomoč pri notranjem nadzoru;

• svetujemo, kako pravilno ravnati z živili, da bo hrana za potrošnike varna in da bo možnost okužb in zastrupitev s hrano čim manjša;

• pripravljamo izobraževanja in učne delavnice iz higiene živil;

• svetujemo in izobražujemo na področju sistema HACCP za področje prehrane in za področje pitnih voda;

• sodelujemo pri pripravi različnih smernic dobre higienske prakse za ljudi, zaposlene v živilski stroki.

Kaj je HACCP?

HACCP je mednarodno priznan sistem, ki z natančno določenimi zaporednimi postopki zagotavlja operacijami najvišji nivo varnosti živil. Razvili so ga v šestdesetih letih v vesoljskem centru NASA v Ameriki, ko je bilo potrebno za človeško posadko v vesolju zagotoviti zdravo in varno hrano. Sistem vključuje vse stopnje priprave hrane in omogoča njihov nadzor.

HACCP je kratica za Hazard Analysis Critical Control Points in v slovenskem prevodu pomeni – analiza tveganja in obvladovanje kritičnih kontrolnih točk. V letu 2000 je bil v Sloveniji sprejet Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Ur. l.. RS št. 52/2000), ki zahteva uvedbo sistema HACCP v vse objekte, kjer poteka proizvodnja in promet z živili ter javna oskrba s pitno vodo.

Pri postavitvi sistema HACCP je potrebno vključiti vse postopke, ki so vezani na končni izdelek (pridelava - skladiščenje surovin, predelava - priprava, skladiščenje končnih izdelkov, distribucija in prodaja na drobno, uporaba pri potrošniku).

Z natančnim opisom izdelka ter postopkov, z ugotovitvijo tveganj in z obvladovanjem kritičnih kontrolnih točk, z dokumentiranjem in verificiranjem, se zagotavlja standardna kakovost in varnost končnih izdelkov ter hrane.

Svetovanje za uvedbo sistema HACCP

Na Zavodu za zdravstveno varstvo Kranj izvajamo tudi svetovanje pri uvajanju sistema HACCP v obrate, kjer se odvija proizvodnja in promet z živili ter javna oskrba s pitno vodo.

V skladu s 17. in 19. členom Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/2000) vam kot strokovnjaki na tem področju lahko nudimo naslednje storitve:

• opravimo strokovni pregled objekta v skladu z načeli dobre proizvodne in higienske prakse, kot temelj sistema HACCP, in izdelamo poročilo z nasveti in predlogi ukrepov za izboljšanje stanja;

• izvajamo odvzem brisov na čistočo, vzorcev živil, pitne vode;

• izvajamo izobraževanja z namenom, da vas seznanimo z osnovnimi principi sistema HACCP in z metodami dela oziroma pristopi;

• pomagamo pri izdelavi analize tveganj (bioloških, kemijskih in fizikalnih), določevanju kritičnih kontrolnih točk v tehnološkem procesu in izdelavi načrta HACCP;

• oblikujemo dokumente in jih po želji integriramo v obstoječ sistem kakovosti na osnovi standarda ISO 9001;

• po uvedbi sistema HACCP v prakso izvedemo ustrezno verifikacijo;

• potrditev pravilnosti higienskih postopkov.

 

Dodatne informacije: Mihaela Kastelic, dipl. san. inž.; telefon: (04) 20 17 133; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

SPLETNA STRAN ZZV ARHIVSKA  Od 1. januarja 2014 v Sloveniji delujeta nova nacionalna inštituta: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (... Več..
ARHIV NOVIC Več..